Luidsprekers - Audio-Consult

Luidsprekers

Luidsprekers

Bij de keuze voor een luidsprekerbox in het hogere segment gaat het vaak ook om de inpassing in het interieur.
In overleg met de klant maken we een ontwerp dat past in de woninginrichting, waarbij zo weing mogelijk consessies (en liefst geen) worden gedaan aan de kwaliteit.
Zo ontwerpen we in voortdurend overleg een luidsprekersysteem op maat.