Luidsprekerontwerp voor acoustische instrumenten - Audio-Consult

Luidsprekerontwerp voor acoustische instrumenten

Luidsprekerontwerp voor acoustische instrumenten

Veel klanten stellen bijzondere eisen aan hun luidsprekersystemen. De eisen aan het hier getoonde systeem waren natuurgetrouwe weergave, en een zo gering mogelijk verloop in geluidsdruk en hoogweergave op grotere afstand. Een ontwerp uit begin jaren negentig! Zonder verder onderhoud of upgrade nog steeds in gebruik voor acoustische instrumenten en vocalen.